پوست پرتقال موجب مرگ سلول‌ سرطانی

نتایج مطالعه‌ای که توسط سرگن و همکارانش انجام شد، نشان می‌دهد که پوست پرتقال تازه حاوی موادی به نام فلاونوتیملاست که اثرات ضد سرطان خود را از این طریق بروز می‌دهد.

پوست پرتقال تازه حاوی فلاونوئیدها بخصوص پلی متوکسی فلاون‌ها است که این مواد دارای اثر ضد تکثیر(آنتی پرولیفراتیو) و محرک آپوپتوز در سلول‌های سرطانی هستند.

براساس این مطالعه که به روش‌های مولکولی روی فلاونوئیدهای استخراج شده از عصاره پوست پرتقال و سلول‌های سرطانی (سرطان پستان) انجام شد، مشخص شد که این ترکیبات با افزایش کلسیم داخل سلول می‌توانند باعث تحریک مرگ از پیش برنامه ریزی شده در سلول‌های سرطانی شوند که این امر کاهش حجم توده و افزایش امکان بهبود در این بیماران را موجب می‌شود.

/ 2 نظر / 30 بازدید
سیما

تخریب و دروغگویی صریح درباره ی استاد ایلیا،پائولو کوئیلو،دالایی لاما و...درفیلم آرماگدون 4 www.latayef-e-erfani.blogfa.com

ناصر

چقد جالب حال کردم ازین که واقعا این مطالبه توپ علمیو مینویسی خیلی باحالن دمت گرم دادا[چشمک]